JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min.

Maluszki biorą udział w zajęciach poprzez zabawę. Poznają podstawowe słowa i piosenki oraz osłuchują się z językiem. Zajęcia w całości prowadzone są w języku angielskim, co pozwala w naturalny sposób zrozumieć poznawane zwroty.

LOGOPEDIA

Zajęcia odbywają się w grupach 5-6 osobowych minimum raz w tygodniu.

Praca z dziećmi nastawiona jest początkowo na nawiązanie kontaktu, pozyskiwanie zaufania oraz zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna prowadzona jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi i opiera się na: systematyczności, stopniowaniu trudności, utrwalaniu i aktywnym udziale dziecka.

PLASTYKA

Zajęcia odbywają się w grupach 5-6 osobowych minimum raz w tygodniu.

Do prowadzenia zajęć sosowane są głównie elementy sensoplastyki. Dzieci poprzez zabawę, stymulują wszystkie zmysły, co wpływa na rozwój całego organizmu. Kształtują w ten sposób wrażliwość estetyczną, rozwijają małą i dużą motorykę, a przede wszystkim czerpią radość z pracy.

RYTMIKA

Zajęcia odbywają się w grupach 5-6 osobowych minimum raz w tygodniu.

W czasie zajęć maluszki mają okazję wystukiwać rytm na podstawowych instrumentach muzycznych, kształtują sprawność i ekspresję ruchową. Na zajęciach realizowane są elementy metod aktywizujących tj. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy KLANZA, Metoda Porannego Kręgu, Program Aktywności opracowane przez M.Ch. Knillów.

CODZIENNIE PROWADZONĘ SĄ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJEWE Z OPIEKUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Zajęcia odbywają się w grupach 7-8 osobowych średnio raz w tygodniu.

Praca z dziećmi nastawiona jest początkowo na nawiązanie kontaktu, pozyskiwanie zaufania oraz zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna prowadzona jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi i opiera się na: systematyczności, stopniowaniu trudności, utrwalaniu i aktywnym udziale dziecka.

PLASTYKA z elementami sensoplastyki

Zajęcia odbywają się w grupach 7-8 osobowych średnio raz w tygodniu.

Do prowadzenia zajęć stosowane są głównie elementy sensoplastyki. Dzieci poprzez zabawę, stymulują wszystkie zmysły, co wpływa na rozwój całego organizmu. Kształtują w ten sposób wrażliwość estetyczną, rozwijają małą i dużą motorykę, a przede wszystkim czerpią radość z pracy.

ZABAWY UMUZYKALNIAJĄCE/ RYTMIKA

Zajęcia odbywają się w grupach 7-8 osobowych średnio raz w tygodniu.

W czasie zajęć maluszki mają okazję wystukiwać rytm na podstawowych instrumentach muzycznych, kształtują sprawność i ekspresję ruchową. Na zajęciach realizowane są elementy metod aktywizujących tj. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy KLANZA, Metoda Porannego Kręgu, Program Aktywności opracowane przez M.Ch. Knillów.

CODZIENNIE PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJEWE Z OPIEKUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.