Nasz żłobek stosuje odpowiednie procedury, zgodne z wytycznymi GIS dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii:

  1. Dzieci podzielone są na małe grupy.
  2. Grupy nie łączą się ze sobą i nie kontaktują.
  3. Do każdej grupy przypisani są stali opiekunowie.
  4. Wszystkie przedmioty w otoczeniu dziecka są stale myte i dezynfekowane, a sale poddawane są ozonowaniu.
  5. Codziennie przed wejściem do żłobka mierzymy temperaturę dzieciom i pracownikom.
  6. Uczymy dzieci zasad higieny i często myjemy ręce.
  7. Osoby trzecie nie wchodzą na teren placówki.
Mimo zaostrzonych procedur, każda z grup funkcjonuje swobodnie, by dzieci czuły się u nas komfortowo i bezpiecznie.

Opiekunowie codziennie prowadzą zajęcia edukacyjne według harmonogramów znajdujących się na tablicy ogłoszeń żłobka.

Poczynania maluchów można obserwować na zdjęciach widniejących na naszym Facebooku.