Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.  – jako Administrator  – powołała inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Anna Bogulak
ul. Karolinki 1
40-467 Katowice
e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pll

Zadaniem inspektora ochrony danych – zgodnie z artykułem 39 RODO – jest:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz Pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.