Czym jest RODO?

RODO (ang. GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

RODO weszło w życie w maju 2016, natomiast należy je stosować od 25 maja 2018 roku.

Jakie są cele RODO?

RODO reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Zastosowano w nim wiele nowych rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych. Dane osobowe, które przekazujemy, są jedną z naszych najcenniejszych wartości, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. A każdy z nas ma prawo do prywatności.

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba się z nami dodatkowo kontaktować w temacie RODO. Wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Dlaczego przetwarzamy dane Państwa i Państwa Dzieci i co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie działania, które możemy wykonywać na danych: zbieranie (poprzez np. formularze), utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie (w wersji papierowej lub elektronicznej), adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dzieci w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy i jej realizacji w zakresie i w celu zapewnienia dziecku do lat 3 prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce: Żłobek Mały Szkrab, Katowice 40 – 467, ul. Krawczyka 1. Jest to zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603.

Jeśli pojawią się pytania …

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w zamieszczonej na tej stronie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.