Kadra


Pracą Żłobka kieruje dyrektor mgr Ewa Szkołut, natomiast bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje pięć wykwalifikowanych opiekunek, dwie pielęgniarki oraz pomoc opiekuna.

mgr Ewa Szkołut
dyrektor żłobka
mgr Ewelina Szewczyk
opiekunka grupy „Binki”
mgr Agnieszka Sobczyk
opiekunka grupy „Szmaterloczki”
mgr Monika Matoń
opiekunka grupy „Ciompelki”
Beata Dombek
opiekunka grupy „Szmaterloczki”
Joanna Drozd
pielęgniarka
Beata Cabała
opiekunka grupy „Ciompelki”

 

Małgorzata Chwalczyk
pielęgniarka